Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Ciekawostki

Strona główna » Ciekawostki

Tlenek węgla (czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występują przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Może również być produktem spalania gazu ziemnego. Zatrucia czadem często nie mają związku z powstaniem pożaru, a wynikają jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych. Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, iż tlenek węgla (czad) jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny i bezbarwny). Czad blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym kontakcie śmierć przez uduszenie. Zagrożenia związane z zatruciem tlenku węgla nasilają się w okresie jesienno-zimowym, gdy następuje sezon ogrzewania mieszkań i innych pomieszczeń.
Inne ciekawostki:
  • Terroryzm jest to zjawisko przemyślanego użycia przemocy lub zagrożenia w celu wywołania strachu, przemyślane wymuszanie lub zastraszenie rządów lub społeczeństwa w celu wywarcia nacisku politycznego, religijnego lub ideologicznego. Terroryzm ma podłoże o charakterze społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
  • Awarie ze skażeniem promieniotwórczym mogą zdarzyć się wszędzie tam, gdzie materiały radioaktywne są używane, składowane lub transportowane. Takie wypadki mogą wydarzyć się w elektrowniach jądrowych, szpitalach, uniwersytetach, laboratoriach badawczych, zakładach przemysłowych, liniach kolejowych.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna