Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Epidemie

Strona główna » Zasady zachowania się na wypadek zagrożeń » Epidemie

W celu uniknięcia skutków zagrożeń epidemiologicznych wynikających z różnych przyczyn należy

 • przestrzegać podstawowych zasad higieny,
 • nie spożywać żywności z niepewnych źródeł,
 • unikać kontaktu z chorymi na choroby zakaźne,
 • w razie wątpliwości zgłoś się do lekarza,
 • ograniczyć kontakty bezpośrednie ze zwierzętami,
 • przestrzegać zaleceń zawartych w ogłoszeniach i komunikatach.


Aby zmniejszyć zagrożenia, trzeba przestrzegać następujących zaleceń

 • nie należy spożywać, przetwarzać ani uzdatniać żywności wskazującej cechy zamoczenia lub zewnętrznych oznak uszkodzenia ani przechowywanej w niewłaściwej temperaturze (wyłączone urządzenia chłodnicze) oraz po upływie terminu przydatności do spożycia,
 • zamoczoną żywność należy zgromadzić w wydzielonym miejscu,
 • kupując żywność należy zwrócić szczególną uwagę na wygląd i stan opakowań (zacieki i ślady korozji), czytelność etykiet, terminy przydatności do spożycia,
 • należy pamiętać, że niezdatne do spożycia są warzywa i owoce będące w czasie powodzi pod wodą,
 • wszelkie wątpliwości związane ze stanem sanitarnym obiektów i dystrybucją żywności należy zgłaszać do powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych,
 • ze źródeł wody, które zostały zatopione lub podtopione należy wypompować wodę i naprawić uszkodzenia. Po napełnieniu studni wodą należy ją wydezynfekować a następnie odpompowywać ją do momentu gdy badanie wykaże, że nadaje się do spożycia,
 • czyścić najbliższe otoczenie z nieczystości (w pierwszej kolejności odchody ludzkie i zwierzęce, padłe zwierzęta).

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna