Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Niewypały i niewybuchy

Strona główna » Zasady zachowania się na wypadek zagrożeń » Niewypały i niewybuchy

NIEWYBUCH – to każdy przedmiot zawierający ładunek wybuchowy lub materiał wybuchowy w stanie wolnym, który powinien zdetonować, jednak pomimo stworzenia warunków koniecznych do tego procesu, nie doszło do wybuchu.
NIEWYPAŁ – amunicja zawierająca ładunek miotający, która nie wypaliła mimo stworzenia odpowiednich warunków do tego procesu.

Zasady postępowania w przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału

Materiał wybuchowy stosowany w technice wojskowej w praktyce jest całkowicie odporny na działanie wszelkiego rodzaju warunków atmosferycznych i niezależnie od daty produkcji zachowuje swe właściwości wybuchowe. Wciąż można znaleźć wiele przedmiotów z okresu II wojny światowej, które mogą być niewypałami i niewybuchami. Nasza ciekawość może doprowadzić do wielu niepotrzebnych nieszczęść.

Uwaga!
W przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do amunicji wojskowej (granaty, pociski), który może być niewybuchem nie wolno go dotykać, podnosić, odkopywać, rzucać w niego kamieniami, przenosić, wrzucać do ogniska.

W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy powiadomić :

  • Komendę Powiatową Policji w Zawierciu – nr tel. 997
  • Urząd Miejski w Zawierciu – nr tel. 32 67 218 24, 32 67 220 02.

Osoba zgłaszająca powinna podać:

  • miejsce i datę znalezienia niewybuchu,
  • opis znalezionego niewybuchu,
  • dane osoby, która wykryła niewybuch (nazwisko, nr telefonu),
  • uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia,
  • po zgłoszeniu należy w miarę możliwości zabezpieczyć przed dostępem innych osób.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna