Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Pożar

Strona główna » Zasady zachowania się na wypadek zagrożeń » Pożar

Jest to zagrożenie szybko narastające i rozprzestrzeniające się, bardzo często nie pozwalające zabrać kosztownych rzeczy czy też zatelefonować. Po 2 minutach ogień może stać się groźny dla życia. W ciągu 5-ciu minut cały dom może stanąć w płomieniach. Wysoka temperatura i dym są tak samo niebezpieczne jak płomienie. Zachłyśnięcie bardzo gorącym powietrzem może spowodować poparzenie dróg oddechowych i płuc. Pożar wytwarza trujące gazy, które mogą zakłócić orientację człowieka i spowodować osłabienie czynności ruchowych oraz ospałość.

Przed pożarem

 • utrzymuj w stałej sprawności technicznej instalację elektryczną, przedłużacze, kable, gniazdka,
 • nie przeciążaj sieci elektrycznej, korzystaj z rozgałęziacza z bezpiecznikiem, a unikniesz iskrzenia i krótkich spięć,
 • ostrożnie używaj zastępczych źródeł grzewczych (przenośne grzejniki elektryczne, gazowe, piecyki na drewno i węgiel),
 • nie używaj otwartego ognia (zapałek, świec, papierosów) w pobliżu materiałów łatwopalnych,
 • często kontroluj źródła ogrzewania (kominki, piece, grzałki), grzejnik nie może być umieszczony bliżej niż 15 cm od materiałów palnych,
 • nie gromadź i nie używaj wewnątrz budynku benzyn, paliw, nafty i innych łatwopalnych substancji,
 • utrzymuj w porządku i czystości pomieszczenia magazynowe (piwnice, strychy, garaże), nie dopuszczaj do nagromadzenia starych gazet, łatwopalnych opakowań, niepotrzebnych ubrań, mebli itp.,
 • sprawdź instalację wentylacyjną,
 • zaopatrz mieszkanie, dom i obejście w podręczny sprzęt gaśniczy i naucz rodzinę posługiwania się nim,
 • poznaj położenie zaworów instalacji gazowej, wyłączników energii elektrycznej i bezpieczników, aby móc je wyłączyć w razie zagrożenia,
 • naucz dzieci jak informować o pożarze przez telefon.


W czasie pożaru

 • zaalarmuj niezwłocznie, przy użyciu wszystkich dostępnych środków osoby będące w strefie zagrożenia,
 • wezwij straż pożarną,
 • użyj wody lub gaśnicy do gaszenia małych ognisk pożaru, nie próbuj ugasić ognia, którego nie jesteś w stanie opanować,
 • nigdy nie używaj wody do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych,
 • jeżeli zapaliło się twoje ubranie, zatrzymaj się, połóż na ziemi i obracaj się dotąd, aż udusisz ogień, ucieczka powoduje zwiększenie się płomienia,
 • jeśli obudzisz się w czasie pożaru, zbadaj dół drzwi zanim je otworzysz, jeżeli drzwi są gorące, nie otwieraj ich, uciekaj jeśli możesz przez okno,
 • jeśli musisz wyjść przez pomieszczenia zadymione, to zakryj usta i nos mokrym ręcznikiem, okryj się mokrym kocem i przemieszczaj się tuż przy podłodze (dym i gorące powietrze unosi się do góry), dołem powietrze jest czyste i chłodne,
 • opuszczając mieszkanie zabierz ze sobą wszystkich domowników, (dzieci potrafią chować się przed ogniem w miejscach z których ich nie widać – w szafie, pod łóżkiem, pod pościelą).


Po pożarze

 • nie wchodź do zniszczonego przez ogień budynku zanim służby pożarnicze i komunalne nie sprawdzą czy jest bezpieczny pod względem budowlanym i energetycznym,
 • skontaktuj się z Urzędem Miasta , jeśli potrzebujesz mieszkania, żywności, odzieży lub przedmiotów osobistych,
 • wyrzuć produkty żywnościowe, napoje i lekarstwa, które były narażone na działanie wysokiej temperatury i dymu, dotyczy to również lodówki i zamrażarki (nie zamrażać powtórnie żywności),
 • jeśli inspektor budowlany stwierdzi, że budynek jest zagrożony – zbierz dokumenty, rzeczy osobiste, polisę ubezpieczeniową, poinformuj sąsiadów, rodzinę, urząd pocztowy, szkołę, pracodawcę o miejscu twojego tymczasowego przebywania, to co pozostało będzie strzeżone przez Policję lub Straż Miejską.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna