Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Sygnały alarmowe

Strona główna » Sygnały alarmowe

RODZAJE ALARMÓW

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
1. Ogłoszenie alarmu

 

Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Ogłaszam alarm

.......(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla ............

Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej.
2. Odwołanie alarmu

Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA! UWAGA! Odwołuję alarm

.........(podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla .........

 

 

KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE


Lp.
Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu
1. uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna

UWAGA! UWAGA!
Osoby znajdujące się na terenie .....
..........................
około godz. ................ min .............. może nastąpić skażenie ....................
(podać rodzaj skażenia)
w kierunku ..............................
(podać kierunek)

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
................. (podać rodzaj skażenia) 
dla ...................

2. uprzedzenie o zagrozeniu zakażeniami   Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
 ................. (podać rodzaj zakażenia) 
dla ...................

3. uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców …………………………….. (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)  

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!
Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu
 ................. (podać rodzaj klęski) 
dla ...................

 

Zasady postępowania po ogłoszeniu alarmu

 • włącz radioodbiornik na częstotliwość radiostacji lokalnych,
 • postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach,
 • wykonuj polecenia organów kierujących akcją ratowniczą,
 • przed opuszczeniem mieszkania:
  • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
  • wyłączyć bezpieczniki elektryczne,
  • odciąć dopływ wody,
  • zabrać ze sobą dokumenty tożsamości,
  • pozamykać okna i drzwi,
 • jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:
  • uszczelnij okna w pomieszczeniu, w którym się znajdujesz, wyłącz klimatyzację i wentylację,
  • przygotuj wilgotne chustki, tampony na nos i usta.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna