Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Telefony alarmowe oraz zasady ich wykorzystywania

Strona główna » Telefony alarmowe oraz zasady ich wykorzystywania

EUROPEJSKI NUMER 112


Numer alarmowy „112”jest jednolitym europejskim numerem alarmowym zarówno dla telefonów stacjonarnych jak i komórkowych. Połączenia wykonywane na numer alarmowy „112” są bezpłatne i odbierane przez operatorów centrów powiadamiania ratunkowego.
Ze względu na przyzwyczajenie, komfort obywateli i specyfikę niektórych wezwań zachowane są numery 997, 998, 999.

Kiedy dzwonić na „112”

Numer ten służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub mienia np.:

 • pożary,
 • wypadki drogowe,
 • kradzieże,
 • włamania,
 • w przypadku użycia przemocy,
 • nagłe omdlenia i utrata świadomości,
 • poważne uszkodzenia ciała i silne krwawienie,
 • przypadki porażenia prądem,
 • rozpoznania osoby poszukiwanej przez Policję,
 • inna nagła sytuacja zagrażająca zdrowiu lub życiu.


Jak dzwonić na „112”

Czyli co należy robić krok po kroku od momentu wybrania nr 112:

 • miejsce rozmowy powinno znajdować się w pobliżu miejsca zdarzenia i pozwalać na przeprowadzenie spokojnej rozmowy z operatorem (bez zakłóceń),
 • jeśli to możliwe połączenie z operatorem numeru 112 powinno być wykonane przez osobę znajdującą się bezpośrednio w miejscu zagrożenia lub inną osobą będącą świadkiem danego zdarzenia,
 • należy czekać cierpliwie do momentu zgłoszenia się operatora, nie odkładać słuchawki do czasu, gdy połączenie nie zostanie podjęte (połączenie jest bezpłatne więc nie generuje kosztów dla zgłaszającego zdarzenie,
 • krótko opisać zdarzenie lub sytuację, której było się świadkiem w celu wezwania operatora CPR właściwej służby, podać swoje imię i nazwisko,
 • wskazać miejsce przebywania/adres, w którym miało miejsce zdarzenie lub sytuacja, jeśli to możliwe wskazać najszybszą drogę dojazdu do miejsca zdarzenia,
 • udzielać dodatkowo informacji na zadawane przez operatora pytania,
 • wykonywać polecenia/instrukcje przekazywane przez operatora,
 • nie rozłączać się do czasu wyraźnego polecenia operatora z uwagi na konieczność przekazania najważniejszych informacji o zdarzeniu,
 • jeśli sytuacja nagle się zmieni lub pogorszy, należy szybko o tym powiadomić operatora numeru „112”,
 • należy starać się o chwilowe nie korzystanie z telefonu, z którego dokonywano zgłoszenia na wypadek, gdyby operator próbował skontaktować się ponownie w celu weryfikacji informacji lub udzielenia innych dodatkowych informacji.


Czego możesz się spodziewać dzwoniąc na „112”?

Zgłoszenie zostanie skierowane do najbliższego Centrum Powiadamiania Ratunkowego właściwego ze względu na miejsce lokalizacji osoby zgłaszającej zdarzenie.

Co zrobi operator odbierający połączenie na numer alarmowy „112”?

 • zapyta o rodzaj zdarzenia i miejsce zdarzenia,
 • wstępnie dokona oceny sytuacji i dokona weryfikacji, która służba powinna być skierowana do miejsca zdarzenia,
 • poinformuje o rodzaju zdarzenia właściwe służby ratunkowe najbliższe miejscu zdarzenia, dlatego tak istotne jest jak najbardziej precyzyjne wskazanie lokalizacji,
 • jeśli zajdzie taka potrzeba, operator może połączyć osobę zgłaszającą zdarzenie bezpośrednio z dyspozytorem danej służby np.: z dyspozytorem medycznym.


Należy pamiętać, że w przypadku zagrożenia kilka osób może dzwonić jednocześnie na numer alarmowy „112”, zgłaszając to samo zdarzenie. Nie należy się irytować, kiedy operator dokona przyjęcia zgłoszenia i po dokonaniu weryfikacji oraz zadaniu jednego lub dwóch pytań, szybko zakończy rozmowę. Działanie to ma na celu uniknięcie blokowania linii oraz powielania tych samych informacji o zdarzeniu, do którego zostały już zadysponowane właściwe służby.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna