Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Uwolnienie toksycznych środków przemysłowych

Strona główna » Zasady zachowania się na wypadek zagrożeń » Uwolnienie toksycznych środków przemysłowych

Na skutek nieprzewidzianych awarii zakładów chemicznych lub zaistniałych zdarzeń w składach i magazynach z substancjami chemicznymi jak również awariami cystern samochodowych lub kolejowych je przewożących, może nastąpić poważne zagrożenie zdrowia lub życia człowieka oraz środowiska naturalnego.

Przed awarią

 • zorientuj się czy mieszkasz w pobliżu zakładów produkujących lub magazynujących toksyczne środki przemysłowe (TSP) lub czy niedaleko Twojego domu przebiegają trasy przewozu drogowe i kolejowe niebezpiecznych substancji chemicznych,
 • zaopatrz się w miarę możliwości w podręczne środki ochrony dróg oddechowych,
 • bądź przygotowany na ewentualna ewakuację.


W czasie awarii

Jeśli znalazłeś się w miejscu, w którym nastąpiła awaria połączona z uwolnieniem TSP (otwarta przestrzeń) należy

 • zachować spokój, nie gromadzić się w miejscu zdarzenia,
 • opuścić natychmiast rejon zagrożony jest najkrótszą drogą, kierując się prostopadle do kierunku wiatru omijając miejsce awarii,
 • zakryć nos i usta wilgotną chusteczką, założyć okulary,
 • powiadomić o zaistniałej sytuacji służby ratownicze (straż pożarna, policja, pogotowie ratunkowe),
 • stosować się do wszelkich zaleceń wydawanych przez służby ratownicze i ogłaszanych komunikatów.

Jeśli znalazłeś się w domu, szkole, zakładzie pracy należy

 • włączyć radio, telewizor na program lokalny i stosować się ściśle do zaleceń wydawanych przez służby ratownicze,
 • zebrać wszystkich domowników, wyłączyć urządzenia elektryczne, gazowe, zamknąć dom i udać się w kierunku wskazanym przez służby ratownicze,
 • osoby pozostające w pomieszczeniach powinny: uszczelnić okna, drzwi, otwory wentylacyjne, skupić się w zamkniętych pomieszczeniach wewnętrznych budynku, oddychać przez wilgotną chustkę lub tampon,
 • nie jeść i nie pić niczego, co mogło ulec skażeniu, jeśli wcześniej nie zabezpieczono żywności.


Po awarii

 • nigdy nie należy opuszczać miejsc uszczelnionych bez wcześniejszego komunikatu służb ratowniczych,
 • po awarii należy: umyć się pod prysznicem, przemyć oczy, przewietrzyć pomieszczenia, ewentualnie skontaktować się z lekarzem,
 • spożywanie żywności z własnego ogrodu możliwe jest dopiero po przebadaniu jej przez stację sanitarno-epidemiologiczną.


PAMIĘTAJ !!!
Pojazdy samochodowe przewożące substancje niebezpieczne są oznakowane pomarańczowymi tablicami z czarnymi napisami cyfrowymi określającymi rodzaj niebezpiecznej substancji według międzynarodowych oznaczeń, umieszczonymi z tyłu i przodu pojazdu.

kod określający właściwości niebezpieczne
Toksycznych Środków Przemysłowych
numer identyfikacyjny
Toksycznych Środków Przemysłowych

 

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna