Skróty klawiszowe:

wielkość tekstu: A A A

Zagrożenia w naszym mieście

Strona główna » Zagrożenia w naszym mieście

Wiele sytuacji i czynników stwarza poważne zagrożenie dla ludzi i środowiska. Niektórym zagrożeniom, choć można je wcześniej rozpoznać po poprzedzających je symptomach, człowiek nie jest jeszcze w stanie skutecznie się przeciwstawić. Inne można zminimalizować, odpowiednio zabezpieczając się przed ich skutkami.
Powszechnie wiadomo, że bez względu na porę dnia i roku, możliwe jest wystąpienie szeregu poważnych zagrożeń, których ofiarami mogą być mieszkańcy naszego miasta. Skala zagrożeń i ich rodzaj może być bardzo różnorodny.


Do najbardziej prawdopodobnych należą:

1. Zagrożenia naturalne:

 • pożary,
 • powodzie,
 • wichury,
 • burze,
 • upały,
 • gradobicie,
 • mrozy i zamiecie śnieżne.

2. Zagrożenia związane z działalnością człowieka:

 • katastrofy drogowe,
 • katastrofy kolejowe,
 • uwolnienie toksycznych środków przemysłowych,
 • awarie ze skażeniem promieniotwórczym,
 • katastrofy budowlane,
 • awarie sieci energetycznych,
 • niewypały i niewybuchy,
 • zatrucia czadem.

3. Zagrożenia sanitarno-epidemiologiczne:

 • epidemie.

4. Zagrożenia terrorystyczne:

 • podłożenie ładunku wybuchowego,
 • bioterroryzm.

W czasie pokoju na terenie miasta wystąpić mogą najprawdopodobniej zagrożenia od toksycznych środków przemysłowych (TSP) i materiałów niebezpiecznych. Spowodowane to jest zlokalizowaniem w centrum miasta zakładów przemysłowych używających TSP w procesach technologicznych oraz dokonywaniem licznych przewozów TSP trasami kołowymi i kolejowymi przebiegającymi przez teren miasta. Zakładami używającymi w procesach technologicznych toksyczne środki przemysłowe i posiadającymi materiały niebezpieczne są:

 • Huta Szkła Zawiercie Spółka z o.o.,
 • Odlewnia Żeliwa S.A.

Trasy przewozu TSP przebiegające przez teren miasta:

 • magistrale kolejowe: „Północ – Południe” CMK i Katowice – Łódź,
 • trasy kołowe tranzytowe: „Siewierz – Kielce” i „Siewierz – Kraków”,
 • krasy kołowe lokalne ulicami: Obrońców Poczty Gdańskiej, Włodowska, Oświatowa, Krzywa, Armii Krajowej, 11 Listopada, Blanowska, Sikorskiego, Piłsudskiego, Daszyńskiego, łeśna, Pszczelna, Pszczelne Łąki, Sienkiewicza, Wojska Polskiego, Paderewskiego, Towarowa, Powstańców Śląskich.

Oprócz zagrożeń cywilizacyjnych występują coraz częściej zjawiska klimatyczne, które są przyczyną klęsk żywiołowych o niespotykanych dotychczas rozmiarach (powodzie, pożary, huragany, susze), co powoduje konieczność permamentnego doskonalenia systemu ochrony ludności.

Biuro Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

tel.: 32 67 220 02, tel/fax. 32 67 220 01
e-mail: pz@zawiercie.eu

Zasady zachowania się na wypadek różnych zagrożeń. W razie wystąpienia awarii urządzeń przemysłowych, skażeń, katastrof i innych zagrożeń w twoim miejscu zamieszkania zawsze przyjdą Ci z pomocą władze miasta oraz działające w nim służby ochrony ludności, które podejmą niezbędne działania ratownicze. Może okazać się to czasami za mało. Ty sam powinieneś być do nich przygotowany. Powinieneś wiedzieć co robić w przypadku zagrożenia , gdzie szukać pomocy, do kogo się o nią zwrócić, jak zabezpieczyć pomieszczenie w którym przebywasz zanim dotrze pomoc, przygotować się do ewentualnej ewakuacji.
Poleć stronę
Zapytanie
Wersja mobilna